Stavebné práce

Špecializujeme sa predovšetkým na pozemné stavby.

Rekonštrukcie

Realizujeme kompletné rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov.

Preprava

Poskytujeme nákladnú prepravu do 3,5 tony.

Projekčná a poradenská činnosť

Ponúkame poradenskú činnosť v danej oblast.


NIEČO MÁLO O NÁS

Čo všetko treba vedieť, aby ste sa rozhodli správne.

Kto sme?

Sme stavebná firma so širokou paletou ponúkaných služieb. Našou špecializáciou v rámci našich technických a kapacitných možností je stavebná činnosť v komplexnom rozsahu. V našej ponuke sa nachádza aj rozsiahle portfólio služieb, ktoré dopĺňajú hlavnú činnosť spoločnosti tak, aby boli komplexne pokryté všetky potreby, ktoré vznikajú na stavebnom trhu. Ak potrebujete vykonať kompletné stavebné práce, radi Vám pomôžeme.

Spoločnosť CITYstav, založená na pevných základoch, sa snaží po celú dobu svojej existencie napĺňat túžby svojich zákazníkov.

Naším cieľom a prioritou je ponúkať našim zákazníkom nové a spoľahlivé technológie, ktoré sú v kombinácii s kvalitnými materiálmi a profesionálnou prácou našich odborníkov zárukou poskytovania kvalitných služieb a dobre vykonanej práce s vynikajúcimi výsledkami.

Čo je pre nás dôležité!

Pre nás sú dôležité najmä:

Príprava

Príprava je dôležitou etapou celého procesu modernizácie. Každému zákazníkovi pristupujeme individuálne.Vo všetkých oblastiach spojených s výstavbou ponúkame kompletný servis.

Kvalita

Kvalita a odbornosť je pre nás prvoradá. Diela realizujeme výhradne kvalitnými materiálmi a vylepšenými postupmi na dodržanie vysokého štandardu kvality.

Cena

Šetríme Vám financie vďaka odborným pracovníkom. Našim zákazníkom ponúkame zaujímavý cenovo dostupný tovar a služby. Pracujeme za rozumnú cenu vo vysokej kvalite.

Garancia

Vaša stavba bude zverená do rúk profesionálov. Naša spoločnosť má za sebou niekoľko úspešne realizovaných stavieb. Dielo je realizované pod stálym dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Naše projekty

Naše projekty realizujeme v nasledovných krokoch:

Príprava projektu

Základom dobrej prípravy je kvalitný výber materiálov a v neposlednom rade výber odborného stavebníka. Podľa možností je vhodné si zaobstarať ku každému dielu projekt, prípadne vizualizáciu. Ďalším dobrým krokom prípravy je obhliadka diela stavebníkom. Po obhliadke diela je potrebné, podľa skutkového stavu ,vypracovať podrobnú cenovú ponuku. Ďalej nasleduje dohoda medzi investorom a stavebníkom, ktorá je potvrdená podpísaním Zmluvy o dielo.

Realizácia projektu

Ak máte prípravné práce za sebou a stojí pri Vás odborník, ktorý Vám na všetko dohliadne, už nič nebráni v začatí samotnej realizácii diela. Doba realizácie závisí predovšetkým od jeho zložitosti, členitosti, použitých konštrukčných riešení a spôsobu výstavby. Realizácia samotného diela je dôležitou etapou celej zákazky, preto je potrebné klásť veľký dôraz na odbornosť stavebníka, ktorý dielo vykonáva.

Odovzdanie projektu

Dokončené dielo je možné riadne užívať, ak dielo zodpovedá technickým normám a nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali schopnosť jeho používania. Podpísaná Zmluva o dielo potom okrem cien, kvality a spôsobu úhrad určuje aj záručné podmienky pre prípadne vady diela s povinnosťou ich odstránenia.


ČO PONÚKAME?

Cieľom našej spoločnosti je predovšetkým priblížiť sa čo najbližšie k požiadavkám klienta.

Stavebné práce

Špecializujeme sa predovšetkým na pozemné stavby, a to bytové budovy (bytové domy, rodinné domy a ostatné budovy na bývanie) a nebytové budovy (hotely, penzióny, budovy pre obchod a služby, administratívne budovy, priemyselné budovy a sklady, zdravotnícke a sociálne zariadenia).

Rekonštrukcie

Realizujeme kompletné rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov, kompletné rekonštrukcie jednoduchých a drobných stavieb, elektroinštalácie, vzduchotechniky, vodoinštalácie a kúrenia.

Preprava

Poskytujeme nákladnú prepravu do 3,5 tony.

Projekčná a poradenská činnosť

Ponúkame poradenskú činnosť v danej oblasti a vypracovanie dokumentácie a projektov jednoduchých a drobných stavieb.

© 2013 CITYstav s. r. o. Všetky práva vyhradené